Privacyverklaring

De privacyverklaring van Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar

Deze verklaring legt uit in hoeverre wij persoonsgegevens verwerken die, door gebruik te maken van onze diensten, van u zijn verkregen en/of omdat u deze om een andere reden aan ons heeft verstrekt.

Verantwoordelijkheid

De Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar, hierna te noemen Stichting KRT, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar
Statutaire zetel: Gemeente De Fryske Marren
E-mailadres: info@detsjukemar.nl
KvK: 69778671

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting KRT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze om een andere reden aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Stichting KRT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en informatie materiaal
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Uw persoonsgegevens worden indien nodig gebruikt voor onderlinge communicatie en nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen.

Gebruik persoonsgegevens

De Stichting KRT zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen of ter beschikking stellen aan derden.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting KRT. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting KRT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op.

Gebruik website

Er worden alleen analytische cookies geplaatst. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. De website van Stichting KRT kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Stichting KRT maar niet voor de links waarnaar onze website verwijst.

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat de Stichting KRT zelf of een instantie die door haar wordt ingehuurd beeld of geluidsmateriaal (fotografie/video/geluidsopname) maakt welke zowel op onze site, het internet in het algemeen als ook op sociaalmedia gebruikt kan worden. Op het moment dat u bij ons een boeking doet of een voorstelling/expositie bezoekt betekent dat voor ons dat u kennis hebt genomen van deze privacyverklaring en hiermee instemt. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen geplaatst materiaal waar u duidelijk herkenbaar op staat, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

0 Locaties

0 Kisten

0 Kunstenaars

0 Kilometer

@stichting-kulturele-rûte-tsjukemar