Klokkenstoelen

De klokkenstoelen die langs Culturele Route Tsjûkemar te zien zijn

Een klokkenstoel is een stellage van dikke houten en of ijzeren balken, waarin één of meerdere klokken zijn opgehangen. Een klokkenstoel kan boven in de kerk- of klokkentoren zijn aangebracht, maar ook los staan. In gemetselde kerktorens bestond al snel de noodzaak tot het aanbrengen van een klokkenstoel wanneer een samenstel van luidklokken was gebouwd. Het luiden van deze klokken veroorzaakte scheuren in het torenlichaam. Daarom werden verschillende eikenhouten constructies ontwikkeld die de trillingen goed naar beneden konden begeleiden maar ook het gewicht van de beweegbare klokken, die soms meer dan 500 kilo per stuk wegen, konden dragen.

De vrijstaande klokkenstoel, van boven voorzien van een dak, komt op kerkhoven en naast kerken in het noorden van Nederland veel voor. Met name in Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel zijn veel klokkenstoelen te vinden. Ook rondom de Tsjûkemar staan een aantal klokkenstoelen. De reden waarom klokkenstoelen werden gebouwd, was vaak omdat armere dorpen zich wel een eenvoudig kerkgebouwtje konden veroorloven, maar geen toren waarin de luidklok zou moeten hangen. Daarom werd vaak gekozen voor het goedkopere alternatief van een klokkenstoel. Een andere reden voor het bouwen van klokkenstoelen was dat de ondergrond zacht en veenachtig was, waardoor met verzakking rekening gehouden moest worden en een kerktoren daarom geen optie was. Rondom de Tsjûkemar staan klokkenstoelen in Eesterga, Follega, Doniaga, Oldeouwer en Ouwster-Nijega.

0 Kilometer