Kerken

De kerken die langs Kulturele Rûte Tsjûkemar te zien zijn

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kerken die u langs de culturele route rondom de Tsjûkemar kunt zien. Er staan kerken in Echten, Oosterzee, Sint Nicolaasga, De Heide, Scharsterbrug, Ouwsterhaule en Delfstrahuizen.

De Laurenskerk in Echten

De hervormde kerk in Echten is gebouw in het jaar 1245 en werd omstreeks de tweede helft van de 17e eeuw geheel ommuurd. De uiteindelijk gedetailleerde vormgeving dateert uit het begin van de 19e eeuw. In het jaar 1879 werd aan de westzijde van de kerk een kerktoren bijgebouwd. De oorspronkelijke kerkklok die in deze toren hing en uit het jaar 1579 stamde, hangt niet meer in deze toren. Het orgel dat zich in de kerk bevindt, stamt uit het jaar 1871 en is gebouwd door de firma L. Van Dam en Zonen. Uiteindelijk is in 1977 de kerk totaal gerestaureerd en zijn de kerk met kerkhof en toegangshek erkend als rijksmonument. Mede door de architectonische kwaliteit, bouwgeschiedenis en waardevolle onderdelen van het interieur zoals het orgel.

De Sint-Laurentiuskerk in Echten

De Martinuskerk in Oosterzee

Deze hervormde kerk in Oosterzee is gebouwd in 1860 als vervanger van een oudere kerk die naar verluidt uit de 12e of 13e eeuw stamde. De kerk staat op een verhoging en wordt omringd door een kerkhof. De Martinuskerk is gebouwd in een neoclassicistische stijl en in de toren hangt een door Gerardus van der Wou gegoten klok die stamt uit het jaar 1498, het uurwerk in de toren komt uit het jaar 1602. Het orgel dat zich in de kerk bevindt stamt uit 1891 en werd net als vele andere orgels in Friesland en omgeving gebouwd door L. Van Dam en Zonen. De kerk en het kerkhof met hekwerk eromheen zijn als rijksmonument aangemerkt mede door de bouwstijl, ouderdom en de waardevolle onderdelen van het interieur. In 2011 besloot de protestantse gemeente de kerk af te stoten en te verkopen aan particulieren. De huidige eigenaren wonen in de kerk en bieden bed en breakfast aan.

De Martinuskerk in Oosterzee

De Sint Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga

De Sint Nicolaaskerk is toegewijd aan de heilige Nicolaas, bisschop van de stad Myra. De kerk is op 16 februari 1887 ingewijd door Mgr. P. M. Snickers, die de aartsbisschop van Utrecht was. De kerk is ontworpen door architect Jan Doedes van der Weide, geboren in Raard. De kerk is in een neogotische bouwstijl gebouwd. Van der Weide was een leerling van de bekende architect Dr. Pierre Cuypers, die bijvoorbeeld de Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden heeft ontworpen. De parochie Sint Nicolaasga bestaat al sinds het jaar 1691, maar beschikte niet over een eigen katholieke kerk in die tijd. Ze beschikten wel over een schuilkerk op het buurtschap de Heide en tot 1835 huisde de parochie daar.

De Sint Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga

Van 1835 tot 1887 was de Waterstaatskerk de kerk van de katholieken. Beide kerken zijn afgebroken nadat de Sint Nicolaaskerk in gebruik was genomen. De huidige kerk staat op de plek van de voormalige Waterstaatskerk. De Sint Nicolaaskerk heeft een toren van 61 meter hoog en is daarmee de hoogste van de Friese Zuidwesthoek. In 2010 zijn de kerk en de toren voor het laatst gerestaureerd en in 1970 werd de kerk op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Naast de Sint Nicolaaskerk bevindt zich ook een replica van de Lourdesgrot en is er een groot kerkhof gelegen achter de kerk.

De hervormde kerk in Sint Nicolaasga

Deze kerk staat op een deels ommuurd kerkhof. De kerk werd gebouwd ter vervanging van een oudere kerk die eerder op deze plek stond. De nieuwe kerk staat er al sinds het jaar 1721. In de kerktoren met koepeldak, hangt een door Steven Butendiic gegoten klok. Deze klok is ouder dan de kerk zelf en stamt uit het jaar 1467. De kerk beschikt ook over een aantal oude elementen, zoals de preekstoel en het doophek, die beide uit de 17e eeuw stammen. Verder is er nog een orgel uit het jaar 1900 gebouwd door de firma L. Van Dam en Zonen. De kerk is een rijksmonument.

De hervormde kerk in Sint Nicolaasga

De rooms katholieke schuilkerk in De Heide

In het jaar 1691, meer dan een eeuw na de Reformatie van 1580, de tijd waarin de godsdienst van de katholieken verboden was, wilden de katholieken tussen Joure en Lemmer wel een eigen statie. Een statie is een woord dat de standplaats van een priester omschrijft. Deze statie werd uiteindelijk gevestigd op het buurtschap De Heide, welke zich net onder Sint Nicolaasga bevindt. Dit buurtschap verwierf haar naam dankzij het feit dat de omgeving voor het grootste deel uit heide bestond.

De eerste priester die werd aangesteld bij deze katholieke kerk was priester Christoffel van der Heyde, datzelfde jaar werd ook nog een pastoorswoning voor hem gebouwd. Boven deze pastoorswoning op de bovenverdieping (zolder) werden de godsdienstoefeningen gehouden. Een woning met deze functie werd een schuilkerk genoemd. De kerk was uiteindelijk in gebruik tot het jaar 1835, in dat jaar werd later de nieuwe kerk in Sint Nicolaasga gebouwd. Later is deze schuilkerk afgebroken. Vandaag de dag herinnert een informatiebord aan de schuilkerk die zich er ooit bevond.

De hervormde kerk in Scharsterbrug

Deze kerk werd gebouwd in het jaar 1914, de eerste steen werd destijds op 30 april gelegd door Ds. J. E. Bos. De kerk is ontworpen door de in Friesland bekende architect Geert Stapensea, het heeft een ongelede kerktoren met een kenmerkend tentdak. Bij de kerk is een gevelsteen welke refereert naar een tekst uit 1 Kon. 8:29 “Dat uwe oogen open zijn nacht en dag over dit huis, O Heere.” Het orgel dat zich in de kerk bevind stamt uit het jaar 1918.

De hervormde kerk in Scharsterbrug

De hervormde kerk in Ouwsterhaule

De hervormde kerk in Ouwsterhaule is een kerk die naar wordt aangenomen dateert uit de 18e eeuw. In 1802 heeft de kerk een nieuwe westgevel en een dakruiter gekregen en er zouden in 1877 nog andere aanpassingen aan de kerk verricht zijn. Tijdens de restauratie in 2001 bleek dat de wijziging in 1877 een ontmanteling betrof van een kerk uit de 14e eeuw. Opvallend was de vondst van een middeleeuwse muur met kloostermoppen achter de buitenmuur. In de kerk zijn een preekstoel uit de 18e eeuw, een doophek en een orgelkast met galerij te vinden. Daarnaast bevindt zich naast de kerk nog een klein kerkhof met klokkenstoel. Het orgel in de kerk is van 1880 en gebouwd door de firma L. Van Dam en Zonen uit Leeuwarden.

De hervormde kerk in Ouwsterhaule

De Jacobuskerk in Delfstrahuizen

De Hervormde Kerk in Delfstrahuizen, ook wel de Jacobuskerk genoemd, is gebouwd in het jaar 1908 naar het ontwerp van architect J. Schreur. De kerk is later aan de achterzijde nog uitgebreid. De kerk is ontworpen naar neorenaissance-inzicht en is voorzien van een geveltoren met een ingesnoerde spits. Het orgel dat zich in de kerk bevindt is gebouwd in het jaar 1909 door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden, dezelfde firma heeft in het jaar 1994 de restauratie van het orgel uitgevoerd.

De Jacobuskerk in Delfstrahuizen

0 Kilometer